Tegnestuen

Ydelser

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller en renovering, stor eller lille skala, er arkitektrådgivning afgørende. Vi forstår, at ethvert byggeprojekt er en betydelig investering, fyldt med ønsker og beslutninger. Hos Konstruktørhuset tror vi på, at de mest vellykkede resultater opnås gennem et konstruktivt samarbejde mellem vores ekspertise og bygherrens visioner. Vores tilgang omfatter en omhyggelig balance mellem æstetik, trivsel, økonomi og bæredygtighed 

Vi fungerer som bygherrerådgivere og totalrådgivere og engagerer os i alle faser af projektet, herunder planlægningsmøde, skitsering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, tilsyn og opfølgning. Vores tjenester strækker sig både til private og offentlige kunder. Vi sørger for en gnidningsfri proces ved at samarbejde tæt med entreprenører og myndigheder igennem hele projektet 

Nedenfor kan I se de ydelser, vi tilbyder, inddelt i de forskellige faser af projekteringsprocessen. Vi ønsker at understrege, at vores tilgang er fleksibel. I har mulighed for at vælge en samlet pakke, der dækker hele processen, eller I kan vælge at bestille os til specifikke ydelser efter behov. Dette giver jer mulighed for at skræddersy rådgivningen præcis til jeres projekt.

Planlægningsmøde

Vores samarbejde begynder med en indledende dialog, hvor vi dykker ned i jeres visioner og diskuterer næste skridt i jeres byggeprojekt. Under mødet udforsker vi flere overordnede løsningsmuligheder, og efterfølgende opsamler vi samtalen og præsenterer et tilbud for den videre rådgivning 

På det indledende planlægningsmøde vil vi: 

Vi tilbyder altid et uforpligtende møde – tøv ikke med at kontakte os 

Skitseforslag

Skal vi hjælpe med et skitseforslag og en 3D visualisering?

Få et klart indblik i det fremtidige resultat 

Her bliver de arkitektoniske og funktionelle linjer fastlagt for jeres projekt.

Vi kombinerer ekspertisen og erfaringen i vores arkitektoniske design med jeres ønsker og behov, og skaber dermed et unikt koncept, der vil danne rammen om jeres projekt.

I jeres skitseforslag inkluderer vi også en økonomisk oversigt over projektet.

Dette giver jer et solidt udgangspunkt for at planlægge jeres budget, ansøge om realkreditlån og fortsætte byggeprocessen.

Materialet giver jer en værdifuld indsigt i, om projektet ligger inden for de økonomiske rammer, og om der er justeringer eller ændringer, der skal foretages inden påbegyndelsen af myndighedsprojekt (ansøgning om byggetilladelse)

Byggetilladelse (Myndighedsprojekt)

Vores ekspertise spænder fra nybyggeri til tilbygninger, ombygninger og sekundære bebyggelser som garager og udestuer.

Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende bygninger kan vi også hjælpe med

Hvad er et myndighedsprojekt?

Når man skal i gang med at bygge nyt, ombygge eller renovere en bygning, er det afgørende at overholde alle gældende love og regler fastsat af myndighederne. Et myndighedsprojekt er en omfattende samling af dokumenter og tegninger, der detaljeret beskriver den planlagte udformning og placering af byggeriet i fuld overensstemmelse med de lovmæssige krav

Et veludarbejdet myndighedsprojekt bidrager til at optimere byggeriets udformning og funktionalitet på forhånd. Dette sikrer, at det bliver så effektivt, bæredygtigt og økonomisk rentabelt som muligt

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt projektet kræver en byggetilladelse, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.

Udbudsprojekt

Efter godkendelse fra myndighederne og inden selve byggeriet påbegyndes, udarbejdes et udbudsprojekt. I denne fase foretages de sidste valg vedrørende leverandører af alt fra tagsten, inventar til badeværelsesfliser. Udbudsprojektet sendes herefter i udbud i den entrepriseform, der passer bedst til jeres projekt.

Det bruges til at indhente konkrete tilbud fra entreprenørerne. Da materialet også inkluderer præcise byggetegninger, danner det et solidt grundlag for udførelsen af projektet. Udbudsprojektet er nøje tilpasset den specifikke projektproces og tidsplan, som vi sammen har fastlagt

Et udbudsprojekt indeholder:

Tilsyn til byggeriet

1. Projektgennemgang og tilsynsplanlægning

Når entreprenøren er valgt til at udføre jeres projekt, er det tid til at udpege en tilsynsførende, der skal stå for overvågning og kontrol af projektet

Hvis du vælger os som din tilsynsførende, vil vi i fællesskab med jer vurdere og fastlægge omfanget af tilsynsplanen, inden byggeriet går i gang. Derefter planlægger vi et opstartsmøde med jeres entreprenør eller entreprenører for at afstemme alle indsatser og dokumenter, der indgår i tilsynsplanen

2. Byggetilsyn

Vi udfører løbende kontrol og tilsyn på byggepladsen for at sikre, at projektet bliver udført som forventet og for at undgå fejl og mangler. Eksempel på knudepunkter og kritiske punkter vi ville anbefale der blev udført tilsyn af, for at sikre byggeriet bliver udført korrekt:

3. Afleveringsforretning

Efter færdiggørelsen af byggeprojektet gennemfører vi en omhyggelig inspektion for at sikre, at alt er i overensstemmelse med kontrakten og lovgivningen

Hvis der opdages fejl eller mangler, vil slutbetalingen til entreprenøren blive tilbageholdt, indtil de er rettet. Når afleveringsforretningen er afsluttet, og manglerne er blevet udbedret, går vi videre til færdigmelding. Her indsender vi dokumentation til kommunen for at opnå ibrugtagningstilladelse, som er en juridisk godkendelse af, at byggeriet opfylder alle krav og kan tages i brug som planlagt

Færdigmelding

Færdigmelding af dit byggeri er den sidste og afgørende proces. Den består af dokumentation i form af tegninger og beregninger, der påviser overholdelse af byggereglementets bestemmelser. Dette skal indsendes til myndighederne som bekræftelse på, at byggeriet er afsluttet

For at fuldende færdigmeldingen, skal der vedlægges en underskrevet erklæring, der bekræfter, at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og gældende bygningsreglement. Vi sørger for al indsamling og udlevering af alt relevant materiale til myndighederne, så færdigmeldingen kan blive godkendt og der udstedes en ibrugtagningstilladelse

Når kommunen har godkendt færdigmeldingen, vil de afslutte byggesagen og opdatere oplysningerne i BBR-registeret.

Øvrige ydelser

Udover ovenstående ydelser, tilbyder vi også følgende enkeltydelser, som I kan få et uforpligtet tilbud på: